Privacy

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier ADW Groothandel BV (Best-Design) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

 

Website

Deze website, www.adwbest.com  (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van ADW gevestigd aan de Industrieweg 151 5683 CC Best in Nederland. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze Website. ADW respecteert de privacy van een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Welke informatie verzamelt ADW?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, wel persoonsgegevens te verstrekken. ADW gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

 

Iedere Gebruiker die een bestelling wil plaatsen dient zich te registreren op deze Website, dit kan door het invullen van dit registratieformulier. De gegevens die ADW van een Gebruiker nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens.

 

  • ADW bewaart de persoonlijke gegevens die aan haar zijn verstrekt door het invullen van bovengenoemd registratieformulier en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan ADW het online bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld.

  • ADW gebruikt slechts bij uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker het e-mailadres van de Gebruiker zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@adwbest.com


ADW verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat ADW deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren.

 

Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens

De werknemers van ADW en de door ADW ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van ADW en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.

 

Beveiliging van gegevens

ADW gebruikt technieken om de persoonsgegevens van iedere Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.

 

Recht op inzage, verwijdering of correctie

Iedere Gebruiker heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Iedere Gebruiker kan wijzigingen met betrekking tot zijn account doorgegeven door een e-mail te sturen naar info@adwbest.com

 

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

 

Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verstrekken en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt ADW zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@adwbest.com

 

Colofon

Deze website is eigendom van: ADW Groothandel BV
Industrieweg 151 5683 CC Best 
Nederland. 
Tel +31(0)499.398323
KvK nr. 1712438
BTW nr. NL808683780B01